Sähkölaitteiden vedenkestoisuutta arvioidaan kansainvälisellä kotelointiluokituksella eli IP-koodilla (International Protection).

IP-luokitus ottaa huomioon vesisuojauksen sekä suojauksen vieraiden esineiden ja pölyn sisäänpääsyltä.

Laitteesta voi löytyä esimerkiksi koodi IP 21. Koodin ensimmäinen numero kertoo, miten laite on suojattu vieraiden esineiden ja pölyn osalta.

Koodin toinen numero kertoo, miten laite on suojattu vedeltä.

Numeroiden jälkeen koodissa voi olla yksi tai kaksi lisäkirjainta, joilla ei tavallisen sähkönkäyttäjän kannalta ole yleensä merkitystä.

Yleisesti voidaan sanoa, että mitä suurempi numero, sitä paremmin laite on tältä osin suojattu.

Ensimmäisellä numerolla ei useinkaan ole tavallisen sähkönkäyttäjän kannalta merkitystä, mutta esimerkiksi teollisuuden sähkölaitteiden osalta voi hyvä pölysuojaus olla hyvin oleellista.

Ensimmäinen numero Laite on suojattu vieraiden esineiden ja pölyn sisäänpääsyltä seuraavasti:

0 Suojaamaton

1 Kun esineen halkaisija on yli 50 mm

2 Kun esineen halkaisija on yli 12,5 mm

3 Kun esineen halkaisija on yli 2,5 mm

4 Kun esineen halkaisija on yli 1,0 mm

5 Pölysuojattu

6 Pölytiivis

Toinen numero Laite on suojattu veden sisäänpääsyn haitallisilta vaikutuksilta seuraavasti:

0 Suojaamaton

1 Pystysuoraan tippuvalta vedeltä

2 Tippuvalta vedeltä (+/- 15 astetta)

3 Satavalta vedeltä (+/- 60 astetta)

4 Roiskuvalta vedeltä

5 Vesisuihkulta (joka suunnasta)

6 Voimakkaalta vesisuihkulta

7 Lyhytaikaisesti upotettuna

8 Jatkuvasti upotettuna

 

Suihkutiloissa ja muissa kosteissa tiloissa, joissa on roiskevettä, valaisinten luokitus määräytyy valaisimen sijoituspaikasta suhteessa vesipisteisiin. Se vaihtelee IP23 – IP65 välillä.

 

Ulkona katoksen alla olevien valaisimien suositellaan olevan vähintään IP23-luokkaa, mutta IP44-luokituksesta alkaen valaisimella on jo enemmän myös muuta kestävyyttä.

Pihalla olevien ulkovalaisimien on syytä olla IP65-luokiteltuja.

Märkätilojen IP-luokituksesta kysellää usein,  tässä muutamia viranomais-ohjeita. 

Käytännössä kuitenkin varminta käyttää vähintään IP44 luokituksen valaisimia kosteissa tiloissa ja roiskuvalle vedelle alttiissa paikoissa IP67.

kylpyhuoneen Ip vaatimukset

Kylpyhuone kuva Tukes

Alue 0
Kylpyammeen tai suihkualtaan sisäpuolinen tila   Vähintään IPX7

Alue 1
a) rajattu alueen 0 yläreunalla ja 225cm korkeudella olevalla vaakasuoralla tasolla, tai kiinteän suihkusuuttimen korkeudella olevalla vaakasuoralla tasolla, jos suihkusuuttimen korkeus on yli 225cm
b)  pystysuorilla tasoilla, jotka
- rajoittuvat kylpyammeet tai suihkualtaan ulkoreunoihin
- ovat 120cm etäisyydellä (seinällä tai katossa olevan) kiinteän vesipisteen keskikohdasta, jos tilassa on suihku ilman allasta.
Vähintään IPX4
Alue 2
on rajoitettu
a) lattian tasolla ja 225cm korkeudella olevalla vaakasuoralla tasolla tai kiinteän suihkusuuttimen korkeudella olevalla vaakasuoralla tasolla, jos suihkusuuttimen korkeus on yli 225cm
b)  alueen 1 ulkorajalla olevalla pystysuoralla tasolla (kylpyammeen tai suihkualtaan ulkoreuna) ja pystysuoralla tasolla, joka on 60cm etäisyydellä alueen 1 reunasta
Vähintään IPX4

Huom! Jos suihkutilassa ei ole kylpyammetta tai suihkuallasta Alue 2 poistuu.
Alueiden ulkopuolella vähintään IPX1
Pesukone ja vastaavat pistotulpalla liitettävät laitteet suositellaan sijoitettavaksi alueiden ulkopuolelle aina, kun se on käytännössä mahdollista.
Jos ne joudutaan sijoittamaan alueelle 2, ne on sijoitettava siten, ettei niitä jouduta koskettamaan silloin, kun ollaan kylpyammeessatai suihkussa tai mennään niihin tai tullaan niistä pois.

Pesuallas
Tilaan, joka on sivusuunnassa enintään 0,2m ja korkeussuunnassa enintään 0,5m pesualtaan reunasta, ei saa asentaa pistorasioita ja tässä tilassa muiden sähkölaitteiden,
esim. valaisimien kotelointiluokan on oltava vähintään IP21.

Pesuhuoneen valaistukseen sopivia tuotteita

Sauna

Alue 1
tila, jossa on kiuas ja jota rajoittavat lattia, katon lämpöeristeen kylmä puoli ja pystysuora taso, joka ympäröi kiuasta 0,5m päässä kiukaan pinnasta.
Jos kiuas sijaitsee alle 0,5m päässä seinästä, niin alue 1 rajoittuu ko. seinän lämpöeristeen kylmälle puolelle.

Standardin mukaan alueelle 1 saa asentaa ainoastaa kiukaan sekä sen käyttöön kuuluvia sähkölaitteita.
Alue 2
alueen 1 ulkopuolella oleva tila, jota rajoittavat lattia, seinien lämpöeristeen kylmäpuoli ja vaakasuora taso, joka on 1,0m korkeudella lattiasta.
Alue 3
alueen 1 ja 2 ulkopuolella oleva tila, 1 m:n korkeudesta kattoon. 
Löylyhuoneeseen ei saa asentaa pistorasioita ja valaistusta varten tarvittavat kytkinlaitteet on asennettava löylyhuoneen ulkopuolelle.

Saunan valaistukseen sopivia tuotteita